Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Esembla Group Siwik i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Ludwika Czajewicza 8 lok. 9 (KRS: 0000607498, NIP: 1231313395) zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania zebranych danych osobowych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.. Urz. UE 119 z 4.05.2016, w szczególności zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, udzielona przez osobę fizyczną, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom (np. bankom, kancelariom notarialnym i prawniczym, firmom księgowym, kurierom, itd.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat.
 5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jak i nie jest wymogiem umownym, jednak jest niezbędne do przesłania oferty. W przypadku niepodania danych przedstawienie oferty jest niemożliwe.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez Panią/Pana zachowań i na tej podstawie dopasowywaniu oferty. Przysługuje Pani/Panu prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.
 8. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności lub chęci skorzystania z praw o których mowa powyżej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej kontakt@esembla.pl lub drogą tradycyjną pod adresem Esembla Group Siwik i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Ludwika Czajewicza 8 lok 9.